Малдиви

Сред страните в Южна Азия, Малдивите са с втория най- висок брутен вътрешен продукт (БВП). Туризмът е най-развитият отрасъл и основната причина за развитието на икономиката и създаването на работни места. Първият курортен комплекс отваря врати през 1972 г., а днес страната има над 85 курортни комплекса с капацитет за 600 000 туристи, които посещават страната ежегодно.

Следващият водещ отрасъл на Малдивите е риболовът и в него е заето половината от трудоспособното население на държавата, съсредоточено в частния сектор. Половината от улова се изнася извън страната. Освен индустрия, риболовът е и развлечение, както за местните жители, така и за туристите.

Селскостопанството и производството продължават да играят второстепенна роля в икономиката, ограничени от наличността на обработваеми земи, вода за напояване и вътрешен труд. Значителна част от селскостопанската продукция се внася, а културата, която се отглежда в страната е кокосова палма, хлебно дърво, банани, манго и птици. Промишлеността се състои главно от производство на дрехи и сувенири, строене на лодки и занаятчийство. Основните търговски партньори на Малдивите включват Индия, Шри Ланка, Тайланд, Малайзия и Сингапур.